Základní pohyby


zakladni pohyby

Všechny potrubní systémy, ve kterých se dopravují média s proměnlivou teplotou různou od teploty okolí, podléhají délkovým změnám (prodloužení, smrštění). Tyto dilatace mohou způsobit porušení potrubí, není-li jejich vyrovnání věnována patřičná pozornost. Totéž může nastat vlivem mechanického chvění, které se na potrubí přenáší od kompresorů, čerpadel, turbín a pístových motorů.

Základní pohyby, pro jejichž kompenzaci jsou vlnovce navrhovány, jsou:

Osový pohyb

(prodloužení nebo smrštění přímého úseku potrubí ve směru jeho podélné osy)

axial thumbsipky axial

Úhlová výchylka

(ohybová deformace původně přímé podélné osy vlnovce do kruhového oblouku)

sipky angular

angularni thumb

Příčný pohyb

(radiální posun jednoho konce kompenzátoru vzhledem k druhému - posuzováno opět vzhledem k podélné ose potrubí)

sipky

lateral1 thumb


Příčný pohyb se dvěma vlnovci

lateral2x thumbsipky axial