Příklady axiálních kompenzátorů

MWA4

MWA

MWT

MWT

MFT

MFT

MFG

MFG

MFA5

MFA

MTE

MTE

MTI

MTI

Příklady laterálních a univerzálních kompenzátorů

MFD

MFD

MWL

MWL

MWD

MWD

MFL

MFL

Příklady kloubových kompenzátorů

MWK

MWK

MFK

MFK

MFC

MFC

MWP5

MWP

MWC

MWC

MFP7

MFP

MFY

MFY

Příklady speciálních kompenzátorů

MJA

MJA

MRV

MRV

MRR

MRR

MUX

MUX

MPB-I

MPB-I

MRU

MRU

M-LENS

M-LENS

MRW

MRW

MPB-E

MPB-E